foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย Soemsai Subdistrict Municipality

welcome to www.soemsai.go.th

ทต.เสริมซ้าย 147 ม.8 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย ยินดีต้อนรับ soemsai@hotmail.com

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย Soemsai Subdistrict Municipality

จำนวนผู้เข้าชม

361734
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
137
370
2086
355186
1241
19609
361734

Your IP: 54.236.58.220
2021-03-04 06:36

                  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้าพ่อ หมู่ 10 บ้านนางอย ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะลา ม.3 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะลา หมู่ 3 บ้านนาจะลา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กบ 1653 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 6934 ลำปาง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสำนักปลัด วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาโดยวางท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่หมู่ที่ 8 4 10 5 และ 6 ขนาดท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 1,132 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องลอนคู่เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยในพื้นที่บ้านแม่ต๋ำ หมู่ 1 จำนวน 5 หลังคาเรือน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสบแม่ทำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,822 ลบ.ม. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านดงหนองจอก ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,812 ลบ.ม. วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านนาสันติสุข ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,818 ลบ.ม. วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาจะลา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,813 ลบ.ม. วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,519 ลบ.ม. วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านนาไผ่ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,809 ลบ.ม. วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,821 ลบ.ม. วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องลอนคู่เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยในพื้นที่บ้านนาเดา หมู่ 6 จำนวน 3 หลังคาเรือน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านนาเดา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,514 ลบ.ม. วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหลง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,509 ลบ.ม. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านนาเดา หมู่ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,823 ลบ.ม. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดบ่อน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำหลง หมู่ 7 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 6 บ้านนาเดา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,823 ลบ.ม. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านน้ำหลง หมู่ 7 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,805 ลบ.ม. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสบจอก-อ่างแม่จอก หมู่ 9 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง . วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยขุดลอกทำนบกั้นน้ำหนองเก้าเปา บ้านนาเดา หมู่ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายนาสันติสุข-นาไผ่-นางอย พื้นที่บ้านนาสันติสุข หมู่ 8 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยขุดลอกและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำลำห้วยแม่ยอน พื้นที่บ้านนาเดา หมู่ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบและสูบทดสอบปริมาณน้ำในบ่อบาดาลของหมู่บ้านในตำบลเสริมซ้าย จำนวน 7 บ่อ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยขุดลอกและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำลำห้วยหนองไหม จำนวน 2 ช่วง พื้นที่บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 5 - ทางหลวงหมายเลข 1274 หมู่ 7 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานสำนักปลัด จำนวน 38 รายการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก (โอเวอร์เลย์) สายสบจอก-อ่างแม่จอก หมู่ 9 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในกิจการเทศบาลตำบลเสริมซ้าย ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด PPE และน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับใช้ในการทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ 2563 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 รายนายทยากร หน่อใหม่ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน-กันยายน 2563 รายนายศุภชัย ต๊ะนางอย วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านดงหนองจอก หมู่ 9 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง สำหรับช่วงปิดเทอม วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 15 บ้านนาไผ่ หมู่ 4 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองห้วยหิน พื้นที่บ้านท่าโป่ง หมู่ 5 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) (28/12/2561)

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562) (29/03/2562)

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) (28/06/2562)

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) (30/09/2562)

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า) เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมงานไฟฟ้า

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะ

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำสำห้วยแม่ลาบริเวณแพสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก) กองคลัง

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร รวมค่าน้ำมันพร้อมคนขับ รับ-ส่ง ตามโครงการทัศนศึกษาฯ

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประกอบโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมขุดลอกเปลี่ยนทิศทางน้ำห้วยแม่ต๋ำ ม.8

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดกระดาษขนาด A3

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา)

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกำหนดการต่างๆ ของ ทต.เสริมซ้าย

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก,ตู้เหล็กขนาด 2 บานฯ) กองคลัง

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกและตู้เหล็กขนาด 2 บาน) สำนักปลัด

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเจาะคอนกรีต) สำหรับใช้ในกิจการกองช่าง

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคารถบรรทุกพร้อมเบาะนั่ง 2 แถว ซ้าย - ขวา)

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กบ 1653

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องสำรองไฟฟ้า)

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน พบ 726

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่แฮดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเกษตร กำจัดสิ่งปฏิกูลฯ

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของสำนักปลัด

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านนาจะลา ม.3

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านกลาง - อ่างแม่จอก พร้อมวางท่อ ม.9

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถมดินบริเวณหูข้างฝายแม่ต๋ำพร้อมขุดลอกลำห้วยแม่ต๋ำ

    ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง จำนวน 2 รายการฯ

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง-อ่างแม่จอก ม.9 

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ม.3

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยขุดลอกลำห้วยแม่ลา ม.9     

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยขุดลอกลำห้วยแม่ลา ม.2

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอกเปลี่ยนแปลงทิศทางน้ำ ม.8

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยขุดลอกลำห้วยแม่ลา ม.4 

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู ผู้ปกครอง ศพด.

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด

  ⇒⇒ ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยขุดลอกลำห้วยแม่ยอนหลวง

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างดาด คสล. ลำเหมืองห้วยถาง ม.5

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยขุดลอกลำห้วยแม่ยอนน้อย ม.6

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังโดยถมดินคันทาง หนองผักบุ้ง-เหล่าต๋อง ม.4   

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยถมดินคันทาง หนองบัว-แม่ไฟ ม.3

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาก่อสร้าง คสล. ทุ่งดงป่าแดง จำนวน 2 ช่วง ม.4

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ      

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์โครงการสนับสนุนป้องและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขุดลอกลำห้วยแม่ต๋ำ ม.6

  ⇒⇒ ประกาศแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจััดซื้อดาหารเสริสม (นม) โรงเรียน (สพฐ) ทั้ง 7 แห่ง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกเปลี่ยนแปลงทิศทางน้ำบริเวณฝายทุ่งข้าง ลำห้วยแม่ลา ม.4

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินบริเวณหูช้างฝายแม่ลา ม.2 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่แฮดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.10 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง พร้อมขุดลอกเปลี่ยนทิศทางน้ำ ห้วยแม่ต๋ำ ม.5  

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งหม่อนเส้า-ทุ่งนาเกลือ ม.3 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าอ่างแม่ต๋ำ ม.10 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าอ่างแม่ต๋ำ ม.8 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกำหนดต่างๆ ของเทศบาล

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถมดินคันทาง ถนนสายหนองผักแว่น

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางอย-นาสันติสุข

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วยแม่ลา พิ้นที่ ม.3

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร ลำห้วยแม่ลา ม.4 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณะ บริเวณป่าช้านางอย ม.8 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื่้อเพลิืงเครื่องเป่าใบไม้ สำหรับโครงการจัดทำแนวกันไฟป่า 

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้่างทำอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับโครงการจัดทำแนวกันไฟป่า

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์

              สำหรับเด็กและเยาวชน

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดขยายแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านนาเดา ม.6 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.9 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ การค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง การค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฌครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วยแม่ต๋ำ ม.7 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ม.8 ต.เสริมซ้าย

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบโครงการเยาวชนสร้างอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

 ⇒⇒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง