foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย Soemsai Subdistrict Municipality

welcome to www.soemsai.go.th

ทต.เสริมซ้าย 147 ม.8 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย ยินดีต้อนรับ soemsai@hotmail.com

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย Soemsai Subdistrict Municipality

จำนวนผู้เข้าชม

424062
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1865
524
3021
416149
11195
18087
424062

Your IP: 34.239.157.140
2021-06-15 16:57

                  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในกิจการของกองช่าง ประจำปีงบ 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคันทำนบแม่ทำ แบบกล่องลวดตาข่าย(GABION)วางหินเรียง บ้านดงหนองจอก หมู่ 9 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 ราย วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รายนายนิตินัย ชัยเมืองชื่น วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รายนายทยากร หน่อใหม่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโยธาของกองช่าง เทศบาลตำบลเสริมซ้าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก(โอเวอร์เลย์)ซอย 15 เขตเชื่อมต่อหมู่บ้านศรีลังกา พื้นที่บ้านนาไผ่ หมู่ 4 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปับปรุงผิวแอสฟัลต์ติก(โอเวอร์เลย์)สายวัดนทีวังการาม-สะพานข้ามน้ำแม่ต๋ำ พื้นที่บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวแอลฟัสต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)ซอย 5-ทางหลวงหมายเลข 1274 จำนวน 2 ช่วง บ้านน้ำหลง หมู่ 7 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระดานนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้ายและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง-อ่างแม่จอก พื้นที่บ้านดงหนองจอก หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกกรีต(โอเวอร์เลย์)ซอย 15 เชื่อมบ้านศรีลังกา จำนวน 2 ช่วง บ้านนาไผ่ หมู่ 4 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)สายนาสันติสุข-นาไผ่-นางอย จำนวน 2 ช่วง บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งแพะเส้นตะวันออก บ้านนางอย หมู่ที่ 10 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายเขตเลือกตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำห้วยแม่ต๋ำ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหลง ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวรบ่อขยะ โดยขุดขยายบ่อขยะ จำนวน 4 บ่อ ในพื้นที่หมู่ 4,5,6,7 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเดา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานสำนักปลัด จำนวน 27 รายการ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานกองคลัง จำนวน 27 รายการ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามบพิษหมอกควันและไฟป่า วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเดา-ทางหลวงกมายเลข 1274 บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมซ้าย วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4765 ลำปาง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในกิจการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำห้วยแม่เตียง พื้นที่บ้านสบแม่ทำ หมู่ที่ 2 ตำบลเสริมซ้าย วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาแและซ่อมแซมงานไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำห้วยแม่ลา พื้นที่บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำห้วยแม่ลา หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายมิตร ปาละจา บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำห้วยแม่ยอน พื้นที่บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองคลัง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ Inverter แบบแยกส่วนติดผนังขนาด 15000 BTU สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทยางรถยนต์พร้อมบริการเปลี่ยนยางสำหรับรถยนต์ อปพร. หมายเลขทะเบียน บพ 8770 ลำปาง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในงานกองคลัง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในงานสำนักปลัด วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนามที่ใช้ในกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์(ปฏิทิน)ประจำปี พ.ศ.2564 สำหรับการเผยแพร่ข่าวสารและภารกิจของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมหูช้างฝายทุ่งปู่กำ ลำห้วยแม่ลาพร้อมขุดดินเพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ำ พื้นที่บ้านดงหนองจอก หมู่ 9 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter 18000 BTU สำหรับห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 1653 ลำปาง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอก ยางใน ยางรอง) พร้อมบริการติดตั้งสำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4765 ลำปาง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานงานไฟฟ้าและงานโยธาของกองช่าง เทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต๋ำพร้อมขุดดินเพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ำ พื้นที่บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4765 ลำปาง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ 726 ลำปาง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกขับรถบรรทุกขยะในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 5 เดือน วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในเทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 63-เดือนมีนาคม 64 รายนายทยากร หน่อใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 63-เดือนมีนาคม 64 รายนิตินัย ชัยเมืองชื่น วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแขวน ระบบ Inverter สำหรับห้องกองช่าง เทศบาลตำบลเสริมซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวน ระบบ Inverter สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอันตรายสำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามห้วยแม่ลา สายทางสบจอก-อ่างแม่จอก บ้านดงหนองจอก หมู่ 9 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยร้องป่าบงโดยกำจัดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำพื้นขุดลอก พื้นที่บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแม่ยอนหลวงโดยกำจัดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอก พื้นที่บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4765 ลำปาง ครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยแม่แอ้ว พื้นที่บ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการย้ายท่อคอนกรีตและวางกลับโดยการใช้เครื่องจักรขนย้ายบริเวณถนนสายนาเดา-ดงหนองจอก หมู่ที่ 9 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแรงงานเพื่อซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้าพ่อ หมู่ 10 บ้านนางอย ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะลา ม.3 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะลา หมู่ 3 บ้านนาจะลา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กบ 1653 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 6934 ลำปาง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสำนักปลัด วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาโดยวางท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่หมู่ที่ 8 4 10 5 และ 6 ขนาดท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 1,132 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องลอนคู่เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยในพื้นที่บ้านแม่ต๋ำ หมู่ 1 จำนวน 5 หลังคาเรือน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสบแม่ทำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,822 ลบ.ม. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านดงหนองจอก ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,812 ลบ.ม. วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านนาสันติสุข ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,818 ลบ.ม. วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาจะลา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,813 ลบ.ม. วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,519 ลบ.ม. วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านนาไผ่ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,809 ลบ.ม. วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,821 ลบ.ม. วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องลอนคู่เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยในพื้นที่บ้านนาเดา หมู่ 6 จำนวน 3 หลังคาเรือน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านนาเดา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,514 ลบ.ม. วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหลง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,509 ลบ.ม. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านนาเดา หมู่ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,823 ลบ.ม. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดบ่อน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำหลง หมู่ 7 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 6 บ้านนาเดา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,823 ลบ.ม. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านน้ำหลง หมู่ 7 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,805 ลบ.ม. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสบจอก-อ่างแม่จอก หมู่ 9 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง . วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยขุดลอกทำนบกั้นน้ำหนองเก้าเปา บ้านนาเดา หมู่ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายนาสันติสุข-นาไผ่-นางอย พื้นที่บ้านนาสันติสุข หมู่ 8 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยขุดลอกและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำลำห้วยแม่ยอน พื้นที่บ้านนาเดา หมู่ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบและสูบทดสอบปริมาณน้ำในบ่อบาดาลของหมู่บ้านในตำบลเสริมซ้าย จำนวน 7 บ่อ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยขุดลอกและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำลำห้วยหนองไหม จำนวน 2 ช่วง พื้นที่บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 5 - ทางหลวงหมายเลข 1274 หมู่ 7 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานสำนักปลัด จำนวน 38 รายการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก (โอเวอร์เลย์) สายสบจอก-อ่างแม่จอก หมู่ 9 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในกิจการเทศบาลตำบลเสริมซ้าย ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด PPE และน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับใช้ในการทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ 2563 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 รายนายทยากร หน่อใหม่ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน-กันยายน 2563 รายนายศุภชัย ต๊ะนางอย วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านดงหนองจอก หมู่ 9 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเสริมซ้าย จำนวน 3 แห่ง สำหรับช่วงปิดเทอม วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 15 บ้านนาไผ่ หมู่ 4 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองห้วยหิน พื้นที่บ้านท่าโป่ง หมู่ 5 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) (28/12/2561)

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562) (29/03/2562)

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) (28/06/2562)

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) (30/09/2562)