foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย Soemsai Subdistrict Municipality

welcome to www.soemsai.go.th

ทต.เสริมซ้าย 147 ม.8 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย ยินดีต้อนรับ soemsai@hotmail.com

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย Soemsai Subdistrict Municipality

จำนวนผู้เข้าชม

424060
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1863
524
3019
416149
11193
18087
424060

Your IP: 34.239.157.140
2021-06-15 16:55

                                                        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชาคมการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงชุม ณ บ้านสบแม่ทำ หมู่ที่ 2 ต.เสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2564

ประชาคมการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเดา ณ บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 ต.เสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2564

ประชาคมการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต๋ำ ณ บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ต.เสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2564

การประชุมประชาคมระดับตำบลเสริมซ้ายเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ในพื้นที่ตำบลเสริมซ้ายทุกหมู่บ้าน  จำนวน  10  หมู่บ้าน  และระดับตำบลเสริมซ้าย

 การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่  4  วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ทต.เสริมซ้าย

ลงพื้นที่เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี่ (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ร่วมกับเวทีขับเคลื่อนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยื่นปี พ.ศ.2561

 

 

 

-ประชุมหารือการจัดทำเทศบัญญัติขยะ